aboutus
QC Hồ sơ
Kiểm soát chất lượng:

Với phương pháp kiểm tra toàn diện của chúng tôi, chúng tôi kiểm soát chặt chẽ mọi bộ phận sản xuất và chủ động tiếp cận với các sản phẩm hạng nhất quốc tế, để đảm bảo khách hàng của chúng tôi sẽ chỉ nhận được chất lượng cao, nhưng không gặp rắc rối.

Sản phẩm của chúng tôi đã được thông qua dưới đây xác minh:

  • ISO 9001

  • ISO14001

  • CE

  • Đo lường Precedure được sử dụng: EN55022: 2010 + AC: 2011; EN61000-3-2: 2014; EN61000-3-3: 2013; EN55024: 2010; IEC61000-4-2; IEC61000-4-3; IEC61000-4-4; IEC61000-4-5; IEC61000-4-6; IEC61000-4-11

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc